Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden van de website

 1. Voorwaarden
  Door deze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruiksvoorwaarden van deze website, de toepasselijke wet- en regelgeving en hun naleving. Als u het niet eens bent met een van de vermelde voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze site is beveiligd door relevante auteursrechten en handelsmerken.
 2. Gebruik licentie
  Toestemming is toegestaan ​​om tijdelijk één duplicaat van het materiaal (gegevens of programmering) op de site van Online Vakman te downloaden, uitsluitend voor individueel en niet-zakelijk gebruik. Dit is de enige vergunning van licentie en geen uitwisseling van titel, en onder deze vergunning mag u niet:
  de materialen wijzigen of kopiëren;
  het materiaal gebruiken voor commercieel gebruik of voor een openbare presentatie (zakelijk of niet-zakelijk);
  proberen om een ​​product of materiaal op de site van Online Vakman te decompileren of opnieuw samen te stellen;
  verwijder alle auteursrechtelijke of andere beperkende documentatie van het materiaal; of
  breng de materialen over naar iemand anders of “spiegel” de materialen zelfs op een andere server.
  Deze vergunning kan bijgevolg worden beëindigd als u een van deze beperkingen negeert en kan door Online Vakman worden beëindigd wanneer dit wordt geacht. Nadat de vergunning is beëindigd of wanneer uw kijkvergunning is beëindigd, moet u alle gedownloade materialen in uw eigendom vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.
 3. Disclaimer
  De materialen op de site van Online Vakman worden gegeven “zoals ze zijn”. Online Vakman geeft geen garanties, gecommuniceerd of gesuggereerd, en doet dus afstand van alle andere garanties en doet deze teniet, inclusief zonder belemmering, afgeleide garanties of staten van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifieke reden of niet-inbreuk op gelicentieerd eigendom of andere inbreuk op rechten. Verder geeft Online Vakman geen garanties en doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of niet-aflatende kwaliteit van het gebruik van de materialen op haar internetsite of de algemene identificatie met dergelijke materialen of op enige bestemmingen die met deze website zijn verbonden.
 4. Beperkingen
  Online Vakman of zijn leveranciers mogen in geen geval worden blootgesteld aan schade (rekening houdend met, zonder beperking, schade voor verlies van informatie of voordeel, of als gevolg van zakelijke tussenkomst) voortkomend uit het gebruik of de onmacht om de materialen op de internetpagina van Online Vakman te gebruiken , ongeacht de mogelijkheid dat Online Vakman of een door Online Vakman goedgekeurde agent mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade. Aangezien een paar bevoegdheden geen beperkingen op afgeleide garanties of belemmeringen van verplichtingen voor gewichtige of toevallige schade toestaan, maken deze opsluitingen mogelijk geen verschil voor u.
 5. Amendementen en errata
  Het materiaal dat op de site van Online Vakman wordt weergegeven, kan typografische of fotografische fouten bevatten. Online Vakman garandeert niet dat de materialen op haar site exact, afgewerkt of actueel zijn. Online kan Vakman verbeteringen doorvoeren aan de materialen op haar site wanneer zonder kennisgeving. Online doet Vakman dan weer geen enkele toewijding om de materialen bij te werken.
 6. Links
  Online Vakman heeft de meeste websites of links die met haar website zijn verbonden niet gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een dergelijke verbonden webpagina. Het opnemen van een verbinding betekent niet dat Online Vakman de site ondersteunt. Het gebruik van een dergelijke verbonden site is op eigen risico van de gebruiker.
 7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site
  Online Vakman kan deze gebruiksvoorwaarden voor zijn website altijd en zonder kennisgeving bijwerken. Door deze site te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende vorm van deze gebruiksvoorwaarden.
 8. Toepasselijk recht
  Elk geval dat zich identificeert met de site van Online Vakman, moet worden beheerd door de wetten van het land van Nederland, zonder rekening te houden met zijn bewering over wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid
Uw privacy is van cruciaal belang voor ons. Evenzo hebben we dit beleid opgesteld met het uiteindelijke doel dat u moet zien hoe we individuele gegevens verzamelen, gebruiken, verstrekken en onthullen en gebruiken. De volgende blauwdrukken van ons privacybeleid.

Voor of tijdens het verzamelen van persoonlijke informatie, zullen we de doeleinden identificeren waarvoor informatie wordt verzameld.
We zullen individuele gegevens enkelvoudig verzamelen en gebruiken om te voldoen aan de door ons aangegeven redenen en voor andere goede doeleinden, tenzij we de toestemming krijgen van de betrokken persoon of zoals vereist door de wet.
We zullen alleen individuele gegevens bewaren die essentieel zijn voor de bevrediging van die redenen.
We verzamelen individuele gegevens met legale en redelijke middelen en, waar passend, met de informatie of instemming van de betrokken persoon.
Persoonlijke informatie moet belangrijk zijn voor de redenen waarom deze moet worden gebruikt, en, voor zover essentieel om die redenen, moet deze exact, volledig en bijgewerkt zijn.


We beschermen individuele gegevens door middel van veiligheidsschilden tegen ongeluk of inbraak, en ook tegen niet-goedgekeurde toegang, openbaarmaking, duplicatie, gebruik of wijziging.
We zullen klanten onmiddellijk toegang geven tot ons beleid en onze procedures voor het beheer van individuele gegevens.
We zijn gericht op het leiden van ons bedrijf volgens deze normen met een specifiek einddoel om te garanderen dat de privacy van individuele gegevens veilig is en wordt gehandhaafd.

Meer

Netwerkinstellingen

Netwerkplatform

Community

Ondernemersschool

Partners en tools

Deel het netwerk en help ons groeien

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Vakman Chat

Project plaatsen

Plaats hier je project zodat andere vakmannen zich kunnen inschrijven.